Copyright 2019 - Custom text here
Display # 
Title Author Hits
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 พญ.กัญญาภัค ศิลารักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร กล่าวรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม ใน "พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อประกาศสงครามต้านภัยไข้เลือดออกแล Written by aduldach leeprom 8
ซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุ Written by Super User 307
วันนี้เวลา 09.00น. นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.พรรณานิคม พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับบุคลากร ณ ห้องประชุมอาจาโร Written by wassana pratoom 382
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกปฏิบัติงานให้บริการประชาชน เพื่อถายเป็นพระราชกุศล Written by Super User 379
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 พระอาจาจารย์จิตจำลอง ธนาปโล เมตตามอบเครื่องวิเคราะห์จอประสาทตา โรคต้อหิน โดยใช้เลเซอร์สแกน และเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมไม่สัมผัสตาพร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตาให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by wassana pratoom 293
วันปิยมหาราช 2561 Written by Super User 396
นพ.วรชัย อาชวานันทกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาริชภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขสกลนครคนใหม่ เข้าเยี่ยมชมและกราบสักการะหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่า Written by Super User 485
พิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 2 ปี Written by Super User 412
งานเกษียณอายุราชการ 2561 Written by Super User 414
โครงการเดิน วิ่ง – ปั่น เพื่อสุขภาพและวิ่งจ้าวสนาม เนื่องในวันมหิดล Written by Super User 374
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m