กิจกรรมตามแนวทางการจัดกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย


วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดกิจกรรม ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย
กิจกรรมปลูกต้นการบูร ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข โดย นายแพทย์วรชัย อาชวานันทกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะ