Copyright 2020 - Custom text here

นพ.วรชัย อาชวานันทกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาริชภูมิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นำทีมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขสกลนครคนใหม่ เข้าเยี่ยมชมและกราบสักการะหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่า

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m