Copyright 2019 - Custom text here

วันนี้เวลา 09.00น. นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ คปสอ.พรรณานิคม พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับบุคลากร ณ ห้องประชุมอาจาโร


วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายแพทย์วรชัย อาชวานันทกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวาริชภูมิ
รักษาการในตำแหน่ง ผอก.รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร พร้อยด้วยนายแสวง พิมพ์สมแดง สาธารณสุขอำเภอพรรณานิคม และคณะเจ้าหน้าที่ คปสอ. พรรณานิคม ร่วมต้อนรับนายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ และมอบนโยบายการดำเนินงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ คปสอ.พรรณานิคม ณ ห้องประชุม อาจาโร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m