การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต

Category: Uncategorised
Published: Monday, 18 March 2019 10:03
Written by aduldach leeprom
Hits: 1161
Attachments:
Download this file (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม.pdf)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม.pdf[ ]512 kB
Download this file (คำสั้่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม.pdf)คำสั้่งแต่งตั้งคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม.pdf[ ]518 kB
Download this file (บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแพร่เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมแคะค่านิยมสุจริต.pdf)บันทึกข้อความขออนุญาติเผยแพร่เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมแคะค่านิยมสุจริต.pdf[ ]289 kB