Copyright 2020 - Custom text here

รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนังานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)และจ้างเหมาบริการ

รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนังานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)และจ้างเหมาบริการ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m