Copyright 2020 - Custom text here

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 5 อัตรา มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 5 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m