โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 5 อัตรา มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 5 อัตรา มีรายละเอียด ดังนี้