ประกาศโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา