Copyright 2021 - Custom text here

รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)จำนวน 4 อัตรา ตามรายละเอียดแนบ

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m