Copyright 2021 - Custom text here

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)และลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ)

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)และลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- พยาบาลวิชาชีพ ลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานทั่วไป ลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m