Copyright 2021 - Custom text here

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ปฎิบัติงานที่งานจ่ายกลาง-ซักฟอก กลุ่มงานการพยาบาล - ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 22 กันยายน 2563 (ในวันเวลาราชการ)

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m