ศูนย์ดำรงธรรม รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

Category: ศูนย์ดำรงธรรม
Published: Wednesday, 28 March 2018 15:55
Written by Super User
Hits: 2854

ศูนย์ดำรงธรรม
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

โทรศัพท์ 042-779105 ต่อ 131-132

มือถือ: 061-0571077

line id: damrongtham_arjaro
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. EB8(1)ข้อ2.3 คู่มือการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
2. EB8(1/2) ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
3. EB8(3)/1 แจ้งผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์