Copyright 2020 - Custom text here

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Subcategories

Display # 
Title Author Hits
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน กันยายน 2563 Written by nipaporn ninanan 11
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน กันยายน 2563 Written by nipaporn ninanan 9
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน สิงหาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 54
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน สิงหาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 61
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Written by praphaporn 71
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 Written by praphaporn 49
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 123
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 81
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 200
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 151
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 208
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 263
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Written by praphaporn 220
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 Written by praphaporn 203
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 Written by praphaporn 185
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปริบปรุงและเพิ่มเติมระบบในอาคารผลิตสมุนไพร อาคารแปรรูป อาคารคลังสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 287
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ขนส่งสินค้า ๔ ล้อ ติดตั้งระบบ GPS พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อขนส่งยา โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 266
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัด super critical fluid extract ขนาด ๕ ลิตร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 206
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพรแบบผงแห้ง (SpraydryFreezeDry) ๒ ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 204
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 210
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m