Copyright 2020 - Custom text here

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Author Hits
ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร Written by praphaporn 32
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Written by nipaporn ninanan 27
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Written by nipaporn ninanan 28
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Written by praphaporn 25
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 Written by praphaporn 28
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช ปีงบประมาณ 2563 Written by praphaporn 29
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ ระดับหน่วยบริการร้อย ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร Written by praphaporn 36
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ Written by nipaporn ninanan 76
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ Written by nipaporn ninanan 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องผู้ป่วยวัณโรค ตึกหญิง,ตึกสงฆ์ และตึกเด็ก งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพย Written by praphaporn 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวเพดาน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โร Written by praphaporn 123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร Written by praphaporn 88
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม Written by praphaporn 97
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 Written by praphaporn 100
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 Written by praphaporn 94
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ Written by praphaporn 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้แก๊สใหญ่ 48 กิโลกรัม จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 80
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 2,042 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Written by aduldach leeprom 82
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m