Copyright 2020 - Custom text here

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Author Hits
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 1
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 0
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 58
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 52
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 98
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 104
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Written by praphaporn 96
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 Written by praphaporn 96
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 Written by praphaporn 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปริบปรุงและเพิ่มเติมระบบในอาคารผลิตสมุนไพร อาคารแปรรูป อาคารคลังสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 123
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ขนส่งสินค้า ๔ ล้อ ติดตั้งระบบ GPS พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อขนส่งยา โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัด super critical fluid extract ขนาด ๕ ลิตร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 113
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพรแบบผงแห้ง (SpraydryFreezeDry) ๒ ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 116
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน เมษายน 2563 Written by nipaporn ninanan 146
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน เมษายน 2563 Written by nipaporn ninanan 138
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพรแบบผงแห้ง (Spraydry & FreezeDry) 2 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 152
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ขนส่งสินค้า 4 ล้อ ติดตั้งระบบ GPS พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อขนส่งยา โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครจำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 145
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัด Super Critical Fluid Extract ขนาด 5 ลิตร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 163
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบในอาคารผลิตยาสมุนไพร อาคารแปรรูป อาคารคลังสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 157
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m