Copyright 2021 - Custom text here

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Subcategories

Display # 
Title Author Hits
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 39
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 233
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) จนาด ๑ ตัน ฯ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by aduldach leeprom 51
ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ( ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) จนาด ๑ ตัน ฯ ) สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by aduldach leeprom 50
ประกา่ศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by aduldach leeprom 48
ประกา่ศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง) สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by aduldach leeprom 56
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 Written by nipaporn ninanan 68
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 Written by nipaporn ninanan 66
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 68
คุณลักษณะเฉพาะ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล Written by aduldach leeprom 67
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi Written by aduldach leeprom 82
เผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวัด ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ Written by aduldach leeprom 81
คุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก Written by aduldach leeprom 80
ร่าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ Written by aduldach leeprom 97
เผยแพร่แผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการสกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช Written by aduldach leeprom 96
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 Written by praphaporn 107
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 Written by praphaporn 108
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 Written by praphaporn 113
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 110
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 106
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m