Copyright 2020 - Custom text here

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Author Hits
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 Written by praphaporn 0
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 Written by praphaporn 0
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 Written by praphaporn 0
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปริบปรุงและเพิ่มเติมระบบในอาคารผลิตสมุนไพร อาคารแปรรูป อาคารคลังสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ขนส่งสินค้า ๔ ล้อ ติดตั้งระบบ GPS พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อขนส่งยา โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัด super critical fluid extract ขนาด ๕ ลิตร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพรแบบผงแห้ง (SpraydryFreezeDry) ๒ ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานคิม จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 24
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน เมษายน 2563 Written by nipaporn ninanan 46
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน เมษายน 2563 Written by nipaporn ninanan 41
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพรแบบผงแห้ง (Spraydry & FreezeDry) 2 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 62
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ขนส่งสินค้า 4 ล้อ ติดตั้งระบบ GPS พร้อมตู้คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อขนส่งยา โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนครจำนวน 1 คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 54
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัด Super Critical Fluid Extract ขนาด 5 ลิตร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 68
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบในอาคารผลิตยาสมุนไพร อาคารแปรรูป อาคารคลังสมุนไพร โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 62
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by aduldach leeprom 54
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการสกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช Written by praphaporn 95
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการสกลนครมหานครแห่งพฤกษเวช Written by aduldach leeprom 88
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน มีนาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 87
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน มีนาคม 2563 Written by nipaporn ninanan 77
ประกาศขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร Written by praphaporn 149
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m