ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร