Copyright 2020 - Custom text here

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพรแบบผงแห้ง (Spraydry & FreezeDry) 2 ชั้น พร้อมระบบสาธารณูปโภค โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m