Display # 
Title Author Hits
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 Written by praphaporn 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สใหญ่ 48 กิโลกรัม จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประดาษปก เอ4 สีเขียวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 100กิโลวัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ นข-808 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประชาสัมพันธ์ จัดตกแต่งสถานที่ และเครื่องเสียง เนื่องในวันมหิดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ กฉ-2581 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 37