วันที่ 23 สิงหาคม 2561เวลา 08.00 - 12.00 น. กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สสอ. พรรณานิคมและ รพ.สต.ทุกแห่งในเขตพื้นที่พรรณานิคมออกปฏิบัติการรับบริจาคโหิตร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครและโรงพยาบาลสกลนคร  ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม มีประชาชน  ทั่วไป ข้าราชการ นักเรียน นิสิต  นักศึกษา ฯลฯ มาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวน 325 ราย

Subcategories