• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2019 - Custom text here

กิจกรรม รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ข่าวรับสมัคร คัดเลือก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องผ่าตัดต้อกระจก รุ่น INFINITI โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมด้ามกรอฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ นข-808 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขนย้ายขยะติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 จำนวน 2,264 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ กค-8535 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สใหญ่ 48 กิโลกรัม จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเลือด ประจำเดือน สิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 38
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m