• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2023 - Custom text here

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

MOIT20หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน:กรณีการเรี่ยไรและการให้หรือรับขวัญหรือประโยชน์อื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Attachments:
Download this file (20.1.pdf)20.1.pdf[ ]47 kB
Download this file (20.1ไตรมาส4.pdf)20.1ไตรมาส4.pdf[ ]54 kB
Download this file (20.2.pdf)20.2.pdf[ ]61 kB
Download this file (20.2ไตรมาส4.pdf)20.2ไตรมาส4.pdf[ ]71 kB
Download this file (20.3.pdf)20.3.pdf[ ]18 kB
Download this file (20.3ไตรมาส4.pdf)20.3ไตรมาส4.pdf[ ]20 kB
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
IMAGE ศูนย์ดำรงธรรม รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
Wednesday, 28 March 2018
ศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น... Read More...

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA2566)

เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์

:ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง:

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA2565)

JoomImages

  • เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย_1
  • Description:

    {gallery}mgallery/17{/gallery}

::สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ::

f t g m