Copyright 2022 - Custom text here
Display # 
Title Author Hits
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (เพศ ญ/ช) จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (วันเวลาราชการ) Written by aduldach leeprom 8
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและภาควิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง Written by Super User 63
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง(จ้างเหมาบริการ) จำนวน 4 อัตรา /4 ตำแหน่ง Written by aduldach leeprom 129
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ปฎิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ - ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 26 ตุลาคม 2563 (ในวันเวลารา Written by Super User 1135
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m