Copyright 2022 - Custom text here

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 รายการ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2565 สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m