Copyright 2020 - Custom text here

ซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุ


วันนี้ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. โดยประมาณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นำทีมโดย ทพญ.ปิยนาถ กุยสาคร ทันตแพทย์ชำนาญการ และ นางนิธิดา สมอหอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรพรรณานิคม กู้ชีพพรรณานิคม และโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ได้จำลองเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุหมู่ในช่วงเทศกาล 7 วันอันตราย ณ ถนนศรีสวัสดิ์วิไล ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m