การให้บริการ
คลินิกพิเศษ
:

 /คลินิกการตรวจรักษา ผ่าตัดตา วันพฤหัสบดีแรกของทุกเดือน 
/คลินิกทันตกรรม วันจันทร์-วันเสาร์ เว้นบ่ายวันศุกร์    

/คลินิกวัณโรค วันจันทร์ - วันศุกร์  
/คลินิกเบาหวาน ทุกวันพุธ-วันศุกร์
อุบัติเหตุฉุกเฉิน เข้ารับบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
1.ฝากครรภ์ ตรวจครรภ์  /เวลา 8.30-12.00 น./วันอังคาร,วันพฤหัสบดี
2.รับยาคุม ฉีดยาคุม ใส่ห่วง /เวลา 8.30-12.00 น./วันจันทร์,วันศุกร์
3.คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี  /เวลา 8.30-16.30 น.  /วันพุธ

4.คลินิกศัลยกรรม  /เวลา 8.30-12.00 น.  /วันอังคาร,วันพฤหัสบดี
5.คลินิคอพอก  /เวลา 8.30-12.00 น.  /วันจันทร์,วันพฤหัสบดี
6.คลินิก สูตินรีเวช  /เวลา 8.30-12.00 น.  /วันอังคาร,วันพฤหัสบดี 
IMAGE วันอาสาฬหบูชา 15 ค่ำ เดือน 8
Tuesday, 17 July 2018
วันอาสาฬหบูชา 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา... Read More...
IMAGE กิจกรรมตามแนวทางการจัดกิจกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย
Tuesday, 19 June 2018
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร... Read More...
IMAGE ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง
Thursday, 29 March 2018
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น... Read More...


ทอดถวายผ้าป่าสามัคคีทำบุญจัดหาทุนสมทบ ในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ ตามโครงการ "สร้างสุขภาพ สั่งสมบุญ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด" กับก้อง ห้วยไร่
ทอดถวายผ้าป่าจัดหาทุน