Copyright 2022 - Custom text here

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Subcategories

Display # 
Title Author Hits
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยายา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Written by nipaporn ninanan 35
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Written by nipaporn ninanan 43
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 Written by nipaporn ninanan 34
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน มิถุนายน 2565 Written by nipaporn ninanan 40
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน มิถุนายน 2565 Written by nipaporn ninanan 49
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 Written by nipaporn ninanan 91
ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 Written by nipaporn ninanan 102
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน เมษายน 2565 Written by nipaporn ninanan 132
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน เมษายน 2565 Written by nipaporn ninanan 129
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน มีนาคม 2565 Written by nipaporn ninanan 216
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน มีนาคม 2565 Written by nipaporn ninanan 155
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 Written by nipaporn ninanan 165
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 Written by nipaporn ninanan 184
ประกาศขายทอดตลาดเศษซากวัสดุที่ชำรุด เสื่มสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 5 รายการ Written by aduldach leeprom 247
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์นายพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน 1 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by praphaporn 273
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือน มกราคม 2565 Written by nipaporn ninanan 256
เผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำเดือน มกราคม 2565 Written by nipaporn ninanan 224
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสายตา และความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2565 สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by praphaporn 249
ประกาศประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ปีงบประมาณ 2565 สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร Written by praphaporn 241
เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร Written by praphaporn 301
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m