• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2019 - Custom text here

กิจกรรม รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ข่าวรับสมัคร คัดเลือก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 109
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและสิ่งปลูกสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by praphaporn 109
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by praphaporn 121
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by praphaporn 126
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by praphaporn 145
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by praphaporn 143
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธี e-bidding Written by praphaporn 130
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร้อยละ ๗๐ (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 138
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางรายการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร้อยละ ๗๐ (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 182
IMAGE ศูนย์ดำรงธรรม รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
Wednesday, 28 March 2018
ศูนย์ดำรงธรรมโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น... Read More...
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m