• .

  • .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2019 - Custom text here

กิจกรรม รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ข่าวรับสมัคร คัดเลือก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Author Hits
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by praphaporn 49
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by praphaporn 61
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by praphaporn 64
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by praphaporn 73
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ ๒๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร Written by praphaporn 66
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการร้อยละ ๗๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธี e-bidding Written by praphaporn 71
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร้อยละ ๗๐ (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 79
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางรายการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร้อยละ ๗๐ (สำหรับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 117
เผยแพร่ร่างประกาศซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ งบค่าบริการทางการแพทย์ปีงบประมาณ 2562 ร้อยละ 70 Written by praphaporn 82
เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ร้อยละ ๗๐ (โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร) Written by praphaporn 84
+ + โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นผู้นำด้านการผ่าตัดต้อกระจก + การบริการแพทย์แผนไทยและผลิตสมุนไพร ในเขตสุขภาพที่ 8
f t g m